Uppföljning av Stiftelsen Bergslagsgårdar

Genom telefonintervjuer har SSIL nu gjort klart uppföljningen av placeringar i våra familjehem 2017. Det gäller både barn, unga och vuxna. 69 socialsekreterare (76%) har intervjuats vilket måste ses som ett mycket bra underlag. Som verksamhetschef är jag stolt över resultatet som bygger på det arbete våra familjevårdskonsulenter och våra familjehem utför tillsammans. Gå gärna… Läs mer »