Vi söker erfaret familjehem/jourhem i både Västerås- och Örebroområdet som vill ingå en kontraktering med Stiftelsen Bergslagsgårdar.

Ett kontrakterat jourhem tar emot barn och ungdomar och ska vara beredda att ta emot placeringar dygnet runt. En vuxen behöver vara hemma på heltid och ersättning utgår även när ingen är placerad i hemmet. Finns det ingen erfarenhet av att vara familjehem eller jourhem bedömer vi att någon av de vuxna i familjen behöver ha erfarenhet av människovårdande yrke.

Vi ger bra ersättning och ersättning utgår även när jourhemmet inte har placering.

 

Stiftelsen Bergslagsgårdar ger familjerna en skräddarsydd utbildning för uppdraget, handledning minst var 14:e dag, stöd oftare vid behov, tillgång till jour dygnet runt för våra familjehem, erbjuder löpande utbildningar/föreläsningar och möten med andra familjehem.