Vi fortsätter förbättringarna av vårt skyddade boende Mejeriet. Nu erbjuder vi 7 platser för kvinnor med medföljande barn och 4 platser för kvinnor som placeras själva. Vi har uppmärksammat att kvinnor utan barn upplever det som jobbigt och störande att bo i en verksamhet som i perioder har många barn boende. Vårt stora och fina hus ger oss möjlighet att erbjuda kvinnor utan barn boende i barnfri del av huset när önskemål finns.

Vi har startat samarbete med ett antal fastighetsägare med socialt engagemang som nu kommer att vara behjälpliga i utslussning från Mejeriet. Fastighetsägarna är etablerade i Mellansverige.