Skyddat lägenhetsboende
Vårt skyddade boendet vänder sig till vuxna personer som
är i behov av skydd. Vi tar även emot par och familjer.

Vi tar emot personer som är i behov av skydd, som tex. vill lämna
kriminella gäng eller av annan anledning är i behov av skydd.
Vi erbjuder lägenheter som är möblerade, fullt utrustade och i olika
storlekar. Boende utrustas med bärbart larm kopplat till vaktbolag.

Personal:

Två medarbetare arbetar med det vardagliga stödet och tillsynen
genom att besöka den boende alla vardagar.

En beteendevetare, med lång erfarenhet från kriminalvården, som är
utbildad i de program som ska vara till hjälp att bryta den placerades
kriminella identitet/livsstil besöker regelbundet den boende.
Beteendevetaren samordnar kontakter med placerande socialtjänst,
sköter dokumentationen och skriver månadsrapporter.

Innehåll:

 • Stöd i att sköta och ta ansvar för sitt eget skydd, sin egen
  säkerhet.
 • Den boende kan alltid kontakta personal.
 • Social samvaro och samtal om framtiden.
 • Stöd i att den placerade själv söker boende och stöd i att
  etablera sig på annan ort.
 • Verksamheten erbjuder vardaglig sysselsättning i närområdet.
 • Stöd i att hitta någon form av fritidssysselsättning.
 • Narkotikaanalyser och utandningsprov för alkohol lämnas.
 • Vi arbetar med sekretessmarkering/skyddade adressuppgifter.

Stödjer och följer med den placerade till ev. rättegångar och/ eller förhör.

Övrigt:
Om boendet röjs finns en akutplan som gör omedelbar omflyttning inom verksamheten möjlig.

Vi har stora möjligheter att göra individuell anpassning.

Verksamheten kan hämta den som ska placeras i en radie av 30 mil från Örebro.

Kostnad:
Enligt avtal

 

Har du frågor och funderingar?

Kontakta: Stiftelsen Bergslagsgårdar

Växel: 019-170590
E-post: stiftelsen@bergslagsgardar.se