Vi erbjuder skyddat boende i form av skyddsboendet Mejeriet eller boende i familjehem. OBS! Vid akut behov av skyddat boende kan du ringa 0701-016979

Familjehem med skyddsboende

Vi har ett antal familjehem som är specialiserade på målgruppen i behov av skyddat boende. De har mångårig erfarenhet och kunskap om problematiken. De tar emot kvinnor med eller utan barn och män i behov av skydd. Familjehemmen tar även emot barn med skyddsbehov.

Skyddsboendet Mejeriet

Vi erbjuder dessutom ett skyddsboende, Mejeriet, för kvinnor över 18 år, med eller utan medföljande barn, utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat hot och våld. Det finns plats för fyra vuxna och deras barn i huvudbyggnaden samt två vuxna/alternativt en vuxen med barn i en angränsande byggnad.

Boendet är bemannat alla dagar i veckan. Vardagar 08.00-20.00 och helger 10.00-18.00. Vid behov används nattpersonal. Båda byggnaderna har ett bra skalskydd och direktlarm till vaktbolag som även ronderar kvälls- och nattetid.

Stödet till den boende utgår från varje individs eget behov men stödet kan även ske i grupp exempelvis ADL-träning/livskunskap. Varje boende får en kontaktperson. Två personal har kompetens att göra bedömningar av hotbilden enligt PATRIARK. Verksamheten har goda upparbetade kontakter med skolor i närområdet i de fall skolgång är aktuellt. Vid kortvarig placering kan basundervisning erbjudas i verksamheten. Möjlighet till svenskundervisning för de vuxna finns.

Föräldrar ska bedömas ha en föräldra- och omsorgsförmåga. Den vuxna ska klara att sköta sina vardagliga sysslor så som matlagning, städning och tvätt.

Vi tar emot boende dygnet runt och kan hämta.

Om behov finns av utslussning till annan ort har vi ett upparbetat samarbete med en fastighetsägare i Mellansverige som tillhandahåller lägenheter.

Boendet

Boendet ligger i naturskön miljö med goda bussförbindelser till närbeläget samhälle med skolor, affärer etc.

Fyra rum på övervåningen i huvudbyggnaden. Där finns tillgång till pentry, badrum och tvättmaskin i anslutning till rummen. På övervåningen finns även ett allrum med tv. På bottenvåningen finns ett stort gemensamhetsrum, matsal och ett stort kök. Varje boende får egen kyl/frys. Stor lekplats finns inom gångavstånd.

Boendet kan inte ta emot kvinnor med missbruksproblematik. Vi tar emot husdjur i ett bredvidboende

Kontakt

Stiftelsen Bergslagsgårdars kansli
Tel: 019-17 05 90
stiftelsen@bergslagsgardar.se