Stiftelsen Bergslagsgårdar har av IVO, Inspektionen för vård och omsorg,
fått tillstånd för att bedriva familjehem och jourhem för barn och ungdom.