Nu har årets uppföljning/utvärdering av vårt arbete med familjehemsvård kommit från SSIL. Jag är väldigt stolt över att presentera det sammanfattande resultatet som visar vilket fantastiskt arbete våra familjehem och familjevårdskonsulenter utfört 2020. SSIL resultat 2020