På Mejeriet har rekryteringen av en heltidskurator gjort att alla kvinnor erbjuds kris- och stödsamtal omgående. Det har fallit mycket väl ut. Att vi dessutom rekryterade en förskollärare, med tydligt ansvar för de medföljande barnen, har stärkt upp barnverksamheten. Föräldrastödsprogrammet Project Support har kommit igång och varit uppskattat av de som deltagit.