Den här veckan har vi hälsat Helene Eriksson välkommen till oss på Stiftelsen Bergslagsgårdar. Hon kommer närmast från Familjens jurist och ska ersätta Marie Eriksson som snart lämnar oss för att gå i pension.