Nu erbjuder vi metoden Project Support till föräldrar vars barn bevittnat och upplevt våld. Två av våra konsulenter, Anki och Pernilla, är utbildade i metoden. Project Support är ett evidensbaserat föräldrastödsprogram och just nu erbjuder vi det utan extra kostnad till skyddsplaceringar på Mejeriet, i familjehem eller i lägenheter. Läs mer om programmet på socialstyrelsens hemsida: https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/project-support/