Nu har det senaste årets uppföljning av vårat arbete med familjehem för barn, unga och vuxna kommit. När vi ser våra resultat blir vi självfallet mycket stolta. Det visar helt enkelt att våra familjevårdskonsulenter tillsammans med våra familjehem gör ett fantastiskt arbete med de som placeras.

SSIL 220922