Stiftelsen Bergslagsgårdar råder all personal och alla familjehem att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. I vårt dagliga arbete innebär det att våra konsulenter vid minsta symtom arbetar hemifrån och att vi begränsar sociala kontakter och resor. För familjehemmen kan det innebära att vi handleder dem per telefon. I de fall vi har personal, familjehem eller placerade som tillhör riskgrupper iakttar vi extra stor försiktighet.

Vi arbetar med nya förfrågningar till våra familjehem, Mejeriets skyddsboende och våra lägenheter. Hela tiden med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jim Holmblad

Verksamhetschef