Kontrakterade jourhem
Vi söker jourhem i Västerås- Karlstad- och Örebroområdet som
vill ingå en kontraktering med Stiftelsen Bergslagsgårdar.
Ett kontrakterat jourhem tar emot barn och ungdomar och ska
vara beredda att ta emot placeringar dygnet runt. En vuxen
behöver vara hemma på heltid och ersättning utgår även när
ingen är placerad i hemmet. Finns det ingen erfarenhet av att
vara familjehem/ jourhem bedömer vi att någon av de vuxna
i familjen behöver ha erfarenhet av människovårdande yrke.
Vi ger bra ersättning som utgår även när jourhemmet inte har
placering. Familjen bör inte ha egna biologiska barn under 13
år och ha möjlighet till två alternativt tre placeringar. Stiftelsen
Bergslagsgårdar ger familjerna utbildning, handledning och
stöd dygnet runt.
Blir ni intresserade? Ring oss på 019-170590 så får ni veta mer.