Vi har för närvarande många uppdrag för vuxna i familjehem samt att en av våra medarbetare går vidare till annat .Därför behöver vi stärka upp Västeråskontoret och anställa två familjevårdskonsulenter med inriktning vuxna. Förutom familjehemsarbete blir man också delaktig i vårt arbete med skyddsplaceringar. Annons finns på arbetsförmedlingens hemsida.