Stiftelsen Bergslagsgårdar erbjuder två former av träningsboende. Lägenheterna är belägna i Hallsberg/Kumla/Askersund och på mindre orter i området Skara/Skövde.

Villan i Hallsberg

Ett fristående hus med två rymliga trerumslägenheter samt en tvårumslägenhet. Huset ligger nära skola, barnomsorg och affärer. Egen fin trädgård. Målgruppen för Villan är familjer i behov av vardagligt stöd för att klara sitt boende, sköta sin privatekonomi, planera inköp, stöd i föräldraskap etc.

Mindre lägenheter

Övriga lägenheter ligger separat och har målgruppen ensamstående/par med behov av att klara eget boende, sysselsättning och att vidmakthålla nykterhet/drogfrihet.

Lägenheterna

Alla lägenheter är fullt möblerade med full köksutrustning, sänglinne och handdukar. Wifi finns. När boendet fungerat i sex månader är fastighetsägarna behjälpliga med att ordna eget kontrakt.

Personal

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon.Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst, viss kunskap i arabiska språket och pedagogisk vägledning. Två socionomer arbetar med behandlingsplaner, kontakter med socialtjänsten, handledning av personalen samt stödsamtal med de vuxna i boendet ex. Återfallsprevention och föräldrastödjande samtal.

Insatser

 • Stöd i föräldraskap
 • Stödja sina barns välmående genom motion, näringsriktig mat och fasta tider
 • Stödja sina barns skolgång
 • Stöd i skötsel av lägenheten
 • Planera sin privatekonomi
 • Planera inköp
 • Aktivt stöd i att söka egen bostad
 • Aktivt stöd i att komma igång med sysselsättning
 • Stöd med myndighetskontakter
 • Bibehålla nykterhet/drogfrihet med hjälp av återfallsprevention
 • Stödsamtal
 • Pedagogisk vägledning

Har du frågor eller funderingar?

Ring oss: Stiftelsen Bergslagsgårdar 019/170590