Stiftelsen Bergslagsgårdar erbjuder två former av träningsboende. Lägenheterna är belägna i Hallsberg/Askersund och på mindre orter i området Skara/Skövde.

Villan i Hallsberg

Ett tvåfamiljshus med två rymliga trerumslägenheter. Huset ligger nära skola, barnomsorg och affärer. Egen fin trädgård. Målgruppen för Villan är familjer i behov av vardagligt stöd för att klara sitt boende, sköta sin privatekonomi, planera inköp, stöd i föräldraskap etc.

Mindre lägenheter

Övriga lägenheter ligger separat och har målgruppen ensamstående/par med behov av att klara eget boende, sysselsättning och att vidmakthålla nykterhet/drogfrihet.

Lägenheterna

Alla lägenheter är fullt möblerade med full köksutrustning, sänglinne och handdukar. Wifi finns. När boendet fungerat i sex månader är fastighetsägarna behjälpliga med att ordna eget kontrakt.

Personal

I Villan finns personal 40 timmar i veckan. Övrig tid är personalen tillgänglig per telefon till 22.00 och i akuta fall dygnet runt.De stödjer även boende i Hallsberg/Askersunds smålägenheter. Personalen har lång erfarenhet av familjehemsvård, placeringar med utländsk härkomst, viss kunskap i arabiska språket och pedagogisk vägledning. Två socionomer arbetar med behandlinsgplaner, kontakter med socialtjänsten, handledning av personalen samt stödsamtal med de vuxna i boendet.

Insatser

 • Stöd i föräldraskap
 • Stödja sina barns välmående genom motion, näringsriktig mat och fasta tider
 • Stödja sina barns skolgång
 • Stöd i skötsel av lägenheten
 • Planera sin privatekonomi
 • Planera inköp
 • Aktivt stöd i att söka egen bostad
 • Aktivt stöd i att komma igång med sysselsättning
 • Stöd med myndighetskontakter
 • Bibehålla nykterhet/drogfrihet med hjälp av återfallsprevention
 • Stödsamtal

Har du frågor eller funderingar?

Ring oss: Stiftelsen Bergslagsgårdar 019/170590