Stiftelsen Bergslagsgårdar erbjuder två former av träningsboende. Lägenheterna är belägna i Örebro län och på mindre orter i Västergötland.

Villan i Hallsberg

Ett fristående hus med två rymliga trerumslägenheter samt en tvårumslägenhet. Huset ligger nära skola, barnomsorg och affärer. Egen fin trädgård. Målgruppen för Villan är familjer i behov av vardagligt stöd för att klara sitt boende, sköta sin privatekonomi, planera inköp, stöd i föräldraskap etc.

Mindre lägenheter

Övriga lägenheter ligger separat och har målgruppen ensamstående/par med behov av att klara eget boende, sysselsättning och att vidmakthålla nykterhet/drogfrihet.

Lägenheterna

Alla lägenheter är fullt möblerade med full köksutrustning, sänglinne och handdukar. Wifi finns. När boendet fungerat i sex månader är fastighetsägarna behjälpliga med att ordna eget kontrakt.

Personal

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon.Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av arbete som boendestödjare, placeringar med utländsk härkomst, pedagogisk vägledning och praktiskt stöd. Två socionomer arbetar med behandlingsplaner, kontakter med socialtjänsten, handledning av personalen samt stödsamtal med de vuxna i boendet ex. Återfallsprevention och föräldrastödjande samtal.

Insatser

 • Stöd i föräldraskap
 • Stödja sina barns välmående genom motion, näringsriktig mat och fasta tider
 • Stödja sina barns skolgång
 • Stöd i skötsel av lägenheten
 • Planera sin privatekonomi
 • Planera inköp
 • Aktivt stöd i att söka egen bostad
 • Aktivt stöd i att komma igång med sysselsättning
 • Stöd med myndighetskontakter
 • Bibehålla nykterhet/drogfrihet med hjälp av återfallsprevention
 • Stödsamtal
 • Pedagogisk vägledning

Har du frågor eller funderingar?

Ring oss: Stiftelsen Bergslagsgårdar 019/170590