Vi erbjuder stödboende i delar av Mellansverige

Stiftelsen Bergslagsgårdar erbjuder stödboende för vuxna 21 år och äldre med nära stöd av boendestödjare i fina och välutrustade lägenheter. Lägenheterna är belägna i Örebro län, Västergötland och Västmanland. De finns i alla storlekar.

Villan 1 och Villan 2

Två fristående hus som innehåller två rymliga trerumslägenheter vardera samt en tvårumslägenhet i Villan 1. Husen ligger nära skola, barnomsorg och affärer. Egna fina trädgårdar. Målgrupp är familjer i behov av vardagligt stöd för att klara sitt boende, sköta sin privatekonomi, planera inköp, stöd i föräldraskap etc.

Fristående lägenheter

De fristående lägenheterna ligger separat i olika hyreshus och finns i storlek från ettor till fyror. Vid behov kan större lägenheter ordnas. Om specifik ort önskas har vi goda kontakter med hyresvärdar runt om i Mellansverige och har möjlighet att ordna lägenhet på önskad ort, inklusive Örebro och Västerås. Målgruppen är som ovan med tillägget ensamstående/par med behov av att klara eget boende, sysselsättning och att vidmakthålla nykterhet/drogfrihet.

Lägenheterna

Alla lägenheter är fullt möblerade med full köksutrustning, sänglinne och handdukar. Wifi och tv finns. Alla lägenheter är ljusa och fina. När boendet fungerat över tid har vi stora möjligheter att vara behjälpliga med förstahandskontrakt, inte nödvändigtvis i den befintliga lägenheten, men på aktuell ort, såsom Örebro, Västerås eller Karlstad. De fristående lägenheterna kan i vissa fall vara möjliga att överta om de passar den placerade.

Personal

Boendestödjarna arbetar vardagar och helger och är tillgängliga för de boende dygnet runt på telefon. Innehållet och intensiteten i boendestödjarnas insats bestäms av socialtjänstens önskemål och de boendes behov. Personalen har lång erfarenhet av arbete som boendestödjare, placeringar med utländsk härkomst, pedagogisk vägledning och praktiskt stöd. Konsulenterna arbetar med behandlingsplaner, kontakter med socialtjänsten, handledning av personalen samt stödsamtal med de vuxna i boendet ex. Återfallsprevention eller föräldrastödjande samtal. Tillsammans bildar boendestödjare och konsulenter ett kompetent team för den placerade.

Insatser

 • Stöd i föräldraskap
 • Stödja sina barns välmående genom motion, näringsriktig mat och fasta tider
 • Stödja sina barns skolgång
 • Stöd i skötsel av lägenheten
 • Planera sin privatekonomi
 • Planera inköp
 • Aktivt stöd i att söka egen bostad
 • Aktivt stöd i att komma igång med sysselsättning ex. arbete, skola, praktik
 • Stöd med myndighetskontakter
 • Bibehålla nykterhet/drogfrihet med hjälp av återfallsprevention
 • Stödsamtal
 • Pedagogisk vägledning

Har du frågor eller funderingar?

Ring oss: Stiftelsen Bergslagsgårdar 019/170590