Stiftelsen Bergslagsgårdars arbetar sedan 1986 med att erbjuda konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna.Vi erbjuder även skyddsplaceringar i kollektivt boende, i lägenhet eller i familjehem och vi har träningslägenheter.

Organisation

Stiftelsen Bergslagsgårdar är en allmännyttig vårdstiftelse, politiskt och religiöst obunden, som drivs utan vinstsyfte.

En stiftelse har ingen ägare. Örebro läns kommuner, Örebro läns landsting, Kriminalvården samt frivilliga organisationer i Örebro län finns med bland stiftelsens grundare.

Verksamheten omfattar konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdom och vuxna. Ett skyddat boende Mejeriet, för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn.Skyddsplaceringar i familjehem och i lägenheter för personer i behov av skydd. Träningslägenheter för familjer, par eller ensamstående.

Verksamhetsidé

Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetsidé innebär att våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet.

Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet.

Vi ska skapa en noggrann planering för personal- och kompetensförsörjning, metodutveckling samt en ständig utvärderingsprocess med vedertagna instrument.

Mötet och samarbetet med Stiftelsen Bergslagsgårdar ska präglas av ett ansvarstagande byggt på en genuin förmåga att förstå människors behov av stöd, behandling och människans utvecklingsmöjligheter samt att behärska konsten att utföra och tillvarata detta i realiteten.

Hela vår organisation ska ha ett jämställdhets– och mångfaldsperspektiv och ständigt verka för jämställdhet mellan könen och värdesätta tillgången på mångfald.

Styrelse

I Stiftelsen Bergslagsgårdars styrelsen sitter representanter från:

  • Region Örebro län
  • Verdandi
  • Hela Människan

Styrelsens arbete bereds i arbetsutskottet.

Verksamhetschef är föredragande i styrelsen och medlem i styrelsens presidium.
Jim Holmblad, Verksamhetschef
Telefon: 0705-08 75 00 eller j.holmblad@bergslagsgardar.se

Styrelsens arbetsutskott består av:

Carina Dahl, Region Örebro län,  ordförande
Telefon: 070-347 88 53 eller ninnidahl@gmail.com

Ann-Mari Wulfstrand- Byhlin, Verdandi,  vice ordförande
Telefon: 070-551 62 54 eller ann-mari.wulfstrand@verdandi.se

 

Övriga ledamöter och ersättare

Ordinarie:

Carina Dahl – Region Örebro län
Sigvard Sundkvist – Region Örebro län
Anna Heder – Region Örebro län
Ulrika Björklund – Region Örebro
Carl Johan Fredriksson – Region Örebro
Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin – Verdandi
Vakant – Hela Människan i Örebro län

Ersättare:

Susanne Stenlund – Region Örebro län
Bulent Oktay – Region Örebro län
Kristina Borén  – Region Örebro län
Göran Andersson – Region Örebro län
Mats Einestam – Region Örebro län
Börje Hellmark – Hela Människan i Örebro län
Carl-Gustav Thunström – Verdandi