Stiftelsen Bergslagsgårdars arbetar sedan 1986 med att erbjuda konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna.Vi erbjuder även skyddsplaceringar i kollektivt boende, i lägenhet eller i familjehem och vi har träningslägenheter.

Organisation

Stiftelsen Bergslagsgårdar är en allmännyttig vårdstiftelse, politiskt och religiöst obunden, som drivs utan vinstsyfte.

En stiftelse har ingen ägare. Örebro läns kommuner, Örebro läns landsting, Kriminalvården samt frivilliga organisationer i Örebro län finns med bland stiftelsens grundare.

Verksamheten omfattar konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdom och vuxna. Ett skyddat boende Mejeriet, för våldsutsatta kvinnor med eller utan barn.Skyddsplaceringar i familjehem och i lägenheter för personer i behov av skydd. Träningslägenheter för familjer, par eller ensamstående.

Verksamhetsidé

Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetsidé innebär att våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet.

Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet.

Vi ska skapa en noggrann planering för personal- och kompetensförsörjning, metodutveckling samt en ständig utvärderingsprocess med vedertagna instrument.

Mötet och samarbetet med Stiftelsen Bergslagsgårdar ska präglas av ett ansvarstagande byggt på en genuin förmåga att förstå människors behov av stöd, behandling och människans utvecklingsmöjligheter samt att behärska konsten att utföra och tillvarata detta i realiteten.

Hela vår organisation ska ha ett jämställdhets– och mångfaldsperspektiv och ständigt verka för jämställdhet mellan könen och värdesätta tillgången på mångfald.

Styrelse

I Stiftelsen Bergslagsgårdars styrelsen sitter representanter från:

  • Region Örebro län
  • Verdandi i Örebro län
  • Hela Människan i Örebro län

Styrelsens arbete bereds i arbetsutskottet.

Verksamhetschef är föredragande i styrelsen och medlem i styrelsens presidium.
Andreas Nilsson, Verksamhetschef
Telefon: 073845200 eller a.nilsson@bergslagsgardar.se

Styrelsens arbetsutskott består av:

Carina Dahl, Region Örebro län,  ordförande
Telefon: 070-347 88 53 eller ninnidahl@gmail.com

Ann-Mari Wulfstrand- Byhlin, Verdandi Örebro län,  vice ordförande
Telefon: 070-551 62 54 eller ann-mari.wulfstrand-byhlin@verdandi.se

 

Övriga ledamöter och ersättare

Ordinarie:

Carina Dahl – Region Örebro län
Maria Landh – Region Örebro län
Anna Heder – Region Örebro län
Gunnar Jaxell Karlsson – Region Örebro
Anna Stéen – Region Örebro
Ann-Marie Wulfstrand-Byhlin – Verdandi
Börje Hellmark – Hela Människan i Örebro län

Ersättare:

Fredrika Jakobsen – Region Örebro län
Annica Zetterholm – Region Örebro län
Göran Andersson – Region Örebro län
Bernt Larsson – Hela Människan i Örebro län
Jessica Carlqvist – Verdandi Örebro i län