Vi erbjuder skyddsplacering runt om i Mellansverige

Målgrupp är personer i behov av skydd exempelvis avhoppare från kriminella grupperingar, kvinnor med eller utan medföljande barn, par eller hela familjer. Lägenheterna finns runt om i Mellansverige.

OBS! Vid akuta förfrågningar, ring 019-175849

Boendelösningar för normalt & tryggt liv

Boendestödjare arbetar med den vardagliga kontakten och tillsynen med utgångspunkt från vårdplan/genomförandeplan. Vid behov utrustas de boende med bärbart GPS-larm. De boende kan kontakta boendestödjare dygnet runt, oavsett om de befinner sig i Örebro, Västerås eller Karlstad.

Boendestödjarna får handledning av våra konsulenter var 14:e dag och de har tillgång till jourhavande konsulent dygnet runt. Säkerhetsplanering görs individuellt med varje boende. De boende får stöd i att sköta och ta ansvar för sitt inre skydd och sin egen säkerhet. Personal kan utföra PATRIARK och FREDA.

Vi har goda kontakter med skolor i de områden våra lägenheter finns, så i de fallen skolgång/barnomsorg är aktuellt ordnas det skyndsamt, oavsett om det gäller Örebro, Västerås eller Karlstad. Den boende ges ett aktivt stöd i att finna sysselsättning under placeringstiden.

Vi stödjer och följer med den boende till rättegångar och förhör, oavsett om dessa äger rum i Örebro, Västerås eller Karlstad. Den boende ges stöd i myndighetskontakter. Vi kan erbjuda olika former av samtalsstöd utifrån behov ex. Kriminalitet som livsstil och Återfallsprevention. Project Support erbjuds föräldrar vars barn bevittnat våld. Vid missbruksproblematik tas narkotikaanalyser samt utandningsprov för alkohol.

Genom att arbetet sker i samverkan med fastighetsägare Mörbygård Boende och Behandling, som även har goda kontakter med andra fastighetsägare i Örebro, Västerås och Karlstad, så har vi goda förutsättningar att stödja etablering på ny ort med eget kontrakt för den placerade.

Tack vare att vi erbjuder olika former av skyddsplaceringar kan vi snabbt omplacera om boendet röjs ex. genom placering i familjehem, en annan lägenhet eller placering på skyddsboendet Mejeriet. Alla lägenheter är fullt möblerade och köksutrustade. De har tv och Wifi. Lägenheterna har en fin inre miljö och är belägna i närheten av olika samhällens service såsom affärer, kommunikationer och skola/barnomsorg i Örebro, Västerås och Karlstad.