Stiftelsen Bergslagsgårdar Mejeriet – Ett skyddat boende

Vi erbjuder ett skyddat boende, Mejeriet, för kvinnor över 18 år, med eller utan medföljande barn, utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat hot och våld. Det finns plats för tio vuxna med eller utan medföljande barn.

OBS! Vid akuta förfrågningar, ring 019-175849

Mejeriet är ett skyddat boende för kvinnor med eller utan barn som är bemannat alla dagar i veckan. Vardagar 08.00-20.00 och helger 10.00-18.00. Vid behov används nattpersonal. Byggnaden har ett bra skalskydd med direktlarm till vaktbolag som även ronderar kvälls- och nattetid för att vara ett säkert skyddat boende för kvinnor. Kameraövervakning finns runt hela huset. Säkerhetsplanering görs individuellt med varje boende. Vår fasta peronal är välutbildad bla med tre socionomer samt en kriminolog. Samtliga i personalgruppen har utbildning i ViR, hedersrelaterat våld, motiverande samtal (MI) samt traumamedveten omsorg (TMO)

Stödet till skyddat boende för kvinnor utgår från varje individs eget behov. I verksamheten finns erfarenhet och kunskap om de mekanismer som finns kring våld i nära relationer och vilka konsekvenser våldsutsattheten kan få. Det ingår alltid säkerhetsplanering, socialt stöd, stöd vid myndighetskontakter samt stöd i etablering på ny ort. Vi hämtar vid behov. Varje boende har en kontaktperson och i verksamheten erbjuds stöd kring diverse praktiska göromål som tillkommer efter att de har lämnat en våldsrelation. Tre personal har kompetens att göra bedömningar av hotbilden enligt PATRIARK, FREDA och SARA. Verksamheten har goda upparbetade kontakter med skolor i närområdet i de fall skolgång är aktuellt.

Mejeriet erbjuder också föräldrar vars barn bevittnat våld föräldrarstödsprogrammet Project Support. Vi har stort fokus på barnens situation bl.a. genom att vi har barngrupper utifrån olika teman om barnens situation varje vecka och att en tjänst är riktad som barnansvarig.

Föräldrar ska bedömas ha en föräldrar- och omsorgsförmåga. Den vuxna ska klara att sköta sina vardagliga sysslor så som matlagning, städning och tvätt.

Vi tar emot boende dygnet runt och hämtar vid behov.

Om behov finns av utslussning till annan ort, har vi ett upparbetat samarbete med flera fastighetsägare runt om i Mellansverige.

Skyddat boende för kvinnor med eller utan barn

Boendet ligger i naturskön miljö med goda bussförbindelser och promenadavstånd till närbeläget samhälle med skolor, affärer m.m. En öppen förskola ligger 50 meter från boendet.

Boendet består av sju rymliga rum med plats för både vuxna och barn. Alla rum är utrustade med eget badrum med dusch. Det finns stor gemensam matsal och gemensamt kök. De boende får egen kyl/frys. På bottenvåningen finns stort lekrum för de yngre barnen, ett tonårsrum, tvättstuga, vardagsrum och ett rum för träning. Stor lekplats finns inom gångavstånd. Det är även närhet till en öppen förskola.

Tre rum är avsedda för kvinnor som kommer utan medföljande barn. De rummen ligger i en egen del av byggnaden så att kvinnor utan barn kan få lugn och ro om de så önskar. De har även eget kök.

Boendet kan inte ta emot kvinnor med missbruksproblematik och inte heller husdjur.