Stiftelsen Bergslagsgårdar Mejeriet – Ett skyddat boende

Vi erbjuder ett skyddat boende, Mejeriet, för kvinnor över 18 år, med eller utan medföljande barn, utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat hot och våld. Det finns plats för elva vuxna med eller utan medföljande barn.

OBS! Vid akuta förfrågningar, ring 070-1016979

Mejeriet som är ett skyddat boende för kvinnor med eller utan barn är bemannat alla dagar i veckan. Vardagar 08.00-20.00 och helger 10.00-18.00. Vid behov används nattpersonal. Byggnaden har ett bra skalskydd med direktlarm till vaktbolag som även ronderar kvälls- och nattetid för att vara ett säkert skyddat boende för kvinnor. Kameraövervakning finns runt hela huset. Säkerhetsplanering görs individuellt med varje boende.

Stödet till skyddat boende för kvinnor utgår från varje individs eget behov. I verksamheten finns erfarenhet och kunskap om de mekanismer som finns kring våld i nära relationer och vilka konsekvenser våldsutsattheten kan få. Varje boende har en kontaktperson och i verksamheten erbjuds stöd kring diverse praktiska göromål för skyddat boende för kvinnor med eller utan barn som tillkommer efter att de har lämnat en våldsrelation.Två personal har kompetens att göra bedömningar av hotbilden enligt PATRIARK eller FREDA. Verksamheten har goda upparbetade kontakter med skolor i närområdet i de fall skolgång är aktuellt.

Mejeriet som är ett skyddat boende för kvinnor med barn erbjuder också föräldrar vars barn bevittnat våld en plats i föräldrastödsprogrammet Project Support. Vi har stort fokus på barnens situation bl.a genom att vi har barngrupper utifrån olika teman om barnens situation varje vecka och att en tjänst är riktad som barnansvarig.

Föräldrar ska bedömas ha en föräldrar- och omsorgsförmåga. Den vuxna ska klara att sköta sina vardagliga sysslor så som matlagning, städning och tvätt.

Vi tar emot boende dygnet runt och kan hämta.

Om behov finns av utslussning till annan ort, har vi ett upparbetat samarbete för skyddat boende för kvinnor med eller utan barn med flera fastighetsägare.

Skyddat boende för kvinnor med eller utan barn

Boendet ligger i naturskön miljö med goda bussförbindelser och promenadavstånd till närbeläget samhälle med skolor, affärer m.m.

Boendet består av sju rymliga rum med plats för både vuxna och barn. Alla rum är utrustade med eget badrum med dusch. Det finns stor stor gemensam matsal och gemensamt kök. De boende får egen kyl/frys. På bottenvåningen finns stort lekrum för de yngre barnen, ett tonårsrum, tvättstuga, vardagsrum och ett rum för träning. Stor lekplats finns inom gångavstånd. Det är även närhet till en öppen förskola.

Fyra rum är avsedda för kvinnor som kommer utan medföljande barn. De rummen ligger i en egen del av byggnaden så att kvinnor utan barn kan få lugn och ro om de så önskar. De har även eget kök.

Boendet kan inte ta emot kvinnor med missbruksproblematik.