Skyddat boende med säkerhetsplanering & socialt stöd

Vi erbjuder skyddat boende i form av skyddsboendet Mejeriet, skyddat boende i familjehem och skydd i lägenhet. I samtliga alternativ ingår säkerhetsplanering, socialt stöd, stöd med myndighetskontakter samt stöd i etablering på ny ort.

OBS!
Vid placeringsförfrågan använd kontaktformuläret eller ring oss: 019-170590.
Vid akut behov av skyddsplacering på ej kontorstid: 019-175849

Mejeriet

 

Lägenhet

 

Familjehem

 

Stiftelsen Bergslagsgårdar har arbetat med skyddsplaceringar i mer än tjugo år. Fram till 2017 handlade det om placeringar i familjehem och gällde främst barn i behov av skydd men även vuxna med eller utan barn i s.k. bredvidboende.
1 februari 2017 startade vi Mejeriet, ett kollektivt skyddat boende, tillsammans med en annan organisation. Mer än 190 kvinnor och 250 barn har fått skydd där sedan starten. Sedan 1 januari 2021 driver vi Mejeriet i egen regi.
2018 tog vi ytterligare ett kliv i arbetet med skyddsplaceringar när vi inledde ett samarbete med Mörbygård boende och behandling om skyddsplaceringar i lägenheter.
Tack vare samarbetet med dem har vi nu även ett gott samarbete med flera fastighetsägare som hjälper oss med lägenheter så att de placerade kan komma vidare från Mejeriet, lägenheter eller familjehemsplaceringar. Vi tar emot jourplaceringar akut i alla verksamheter.
I alla verksamheterna har vi satsat på välutbildad och fast anställd personal. Grundtanken är att det ska vara hög kompetens och kvalité i allt vi gör. Alla våra konsulenter i Karlstad, Örebro och Västerås deltar i arbetet med skyddsplaceringar. Vår skyddssamordnare arbetar övergripande med de tre placeringsformerna.