Vi erbjuder skyddat boende i form av skyddsboendet Mejeriet, skyddat boende i familjehem och skydd i lägenhet. I samtliga alternativ ingår säkerhetsplanering, socialt stöd, stöd med myndighetskontakter samt stöd i etablering på ny ort.

OBS! Vid akut behov av skyddat boende, Mejeriet, ring 0701-016979 08.00 – 24.00 alla dagar. Vid behov kan vi hämta dygnet runt.

Skyddsboendet Mejeriet

Vi erbjuder ett skyddsboende, Mejeriet, för kvinnor över 18 år, med eller utan medföljande barn, utsatta för våld i nära relation och/eller hedersrelaterat hot och våld. Det finns plats för elva vuxna med eller utan medföljande barn.

Boendet är bemannat alla dagar i veckan. Vardagar 08.00-20.00 och helger 10.00-18.00. Vid behov används nattpersonal. Byggnaden har ett bra skalskydd med direktlarm till vaktbolag som även ronderar kvälls- och nattetid. Kameraövervakning finns runt hela huset. Säkerhetsplanering görs individuellt med varje boende.

Stödet till den boende utgår från varje individs eget behov. I verksamheten finns erfarenhet och kunskap om de mekanismer som finns kring våld i nära relationer och vilka konsekvenser våldsutsattheten kan få. Varje boende har en kontaktperson och i verksamheten erbjuds stöd kring diverse praktiska göromål som tillkommer efter att ha lämnat en våldsrelation.Två personal har kompetens att göra bedömningar av hotbilden enligt PATRIARK eller FREDA. Verksamheten har goda upparbetade kontakter med skolor i närområdet i de fall skolgång är aktuellt.

Föräldrar ska bedömas ha en föräldrar- och omsorgsförmåga. Den vuxna ska klara att sköta sina vardagliga sysslor så som matlagning, städning och tvätt.

Vi tar emot boende dygnet runt och kan hämta.

Om behov finns av utslussning till annan ort har vi ett upparbetat samarbete med flera fastighetsägare.

Boendet

Boendet ligger i naturskön miljö med goda bussförbindelser till närbeläget samhälle med skolor, affärer m.m.

Boendet består av sju rymliga rum med plats för både vuxna och barn. Alla rum är utrustade med eget badrum med dusch.Det finns stor stor gemensam matsal och gemensamt kök. De boende får egen kyl/frys. På bottenvåningen finns stort lekrum för de yngre barnen, ett tonårsrum, tvättstuga och ett rum för träning. Stor lekplats finns inom gångavstånd. Det är även närhet till en öppen förskola.

Fyra rum är avsedda för kvinnor som kommer utan medföljande barn. De rummen ligger i en egen del av byggnaden så att de utan barn kan få lugn och ro om de så önskar. De har även eget kök.

Boendet kan inte ta emot kvinnor med missbruksproblematik.

Familjehem med skyddsboende

Vi har ett antal familjehem som är specialiserade på målgruppen i behov av skyddat boende. De har mångårig erfarenhet och kunskap om problematiken. De tar emot kvinnor med eller utan barn, män i behov av skydd. och barn/ungdomar i behov av skydd. Placeringar av vuxna med eller utan barn sker i bredvidboende med varierande form av skalskydd såsom larm och kameraövervakning.De boende utrustas med eget bärbart larm. Barn och ungdomar i behov av skydd bor inne hos familjerna.

Familjehemmen får handledning var 14:e dag av våra konsulenter och de har tillgång till jourhavande konsulent dygnet runt.

Skyddsplacering i lägenhet

Målgrupp är personer i behov av skydd exempelvis avhoppare från kriminella grupperingar, kvinnor med eller utan medföljande barn, par eller hela familjer. Lägenheterna finns runt om i Mellansverige. Boendestödjare arbetar med den vardagliga kontakten och tillsynen med utgångspunkt från vårdplan/genomförandeplan. Boende utrustas med bärbart larm. Samordnaren har lång erfarenhet av kriminalvård och utför vid behov samtalsserier gällande kriminalitet som livsstil.

Boendestödjarna handleds av våra konsulenter och har tillgång till jourhavande konsulent dygnet runt.

Alla lägenheter är fullt möblerade och köksutrustade. De har tv och wifi. Lägenheterna har en fin inre miljö och är belägna i närheten av olika samhällens service såsom affärer, kommunikationer och skola/barnomsorg. Genom att arbetet sker i samverkan med fastighetsägare ,som även har goda kontakter med andra fastighetsägare, så har vi goda förutsättningar att stödja etablering på ny ort med eget kontrakt för den placerade.

Kontakt

Stiftelsen Bergslagsgårdars kansli
Tel: 019-17 05 90
stiftelsen@bergslagsgardar.se