Skyddat boende med säkerhetsplanering & socialt stöd

Vi erbjuder skyddat boende i form av skyddsboendet Mejeriet, skyddat boende i familjehem och skydd i lägenhet. I samtliga alternativ ingår säkerhetsplanering, socialt stöd, stöd med myndighetskontakter samt stöd i etablering på ny ort.

OBS!
Vid placeringsförfrågan använd kontaktformuläret eller ring oss: 019-170590.
Vid akut behov av skyddsplacering på ej kontorstid: 019-175849

Mejeriet

 

Lägenhet

 

Familjehem

 

 

Lång erfarenhet av skyddsplaceringar

Stiftelsen Bergslagsgårdar har arbetat med skyddsplaceringar i mer än tjugo år, och vi har stärkt vårt engagemang i flera städer. Fram till 2017 handlade det om placeringar i familjehem och gällde främst barn i behov av skydd, men även vuxna med eller utan barn i s.k. bredvidboende.

Mejeriet vår nya moderna skyddsboende & trygg utflyttning

1 februari 2017 startade vi Mejeriet, ett kollektivt skyddat boende, tillsammans med en annan organisation. Mer än 190 kvinnor och 250 barn har fått skydd där sedan starten, och vi är stolta över att kunna erbjuda detta stöd. Sedan 1 januari 2021 driver vi Mejeriet i egen regi, vilket har stärkt vår närvaro och kapacitet.

2018 tog vi ytterligare ett kliv i arbetet med skyddsplaceringar när vi inledde ett samarbete med Mörbygård boende och behandling om skyddsplaceringar i lägenheter. Tack vare vårt samarbete med dem har vi nu även ett gott samarbete med flera fastighetsägare som hjälper oss med lägenheter, så att de placerade kan komma vidare från Mejeriet, lägenheter eller familjehemsplaceringar.

Välutbildad och engagerad personal för trygg skyddsplacering

Vi tar emot jourplaceringar akut i alla verksamheter och i alla våra verksamheter har vi satsat på välutbildad och fast anställd personal. Grundtanken är att det ska vara hög kompetens och kvalitet i allt vi gör. Våra konsulenter på  kontoren i Karlstad, Örebro och Västerås deltar aktivt i arbetet med skyddsplaceringar, och vår skyddssamordnare arbetar övergripande med de tre placeringsformerna för att säkerställa trygghet och stöd i dessa städer.