Familjehem för ungdomar och vuxna från 18 år

Familjehem

Genom god kvalité på vår handledning, bra matchning före placering och stöd dygnet runt ger vi familjehemmen goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Många familjer har lång erfarenhet av personer med psykosociala problem såsom missbruk, kriminalitet och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Några familjer är inriktade på ensamkommande ungdomar, skyddsplaceringar eller förälder och barnplaceringar. I alla familjer som tar emot vuxna är en i familjen hemma på heltid.

För att försäkra oss om familjehemmens kapacitet och förmåga är vi noggranna i vårt utredningsarbete. Allt för att skapa så trygga och bra förhållanden som möjligt för den placerade. Samtliga familjehem är utredda genom hembesök, inledningsvis används BRA-fam, djupintervju, referenstagning och registerkontroll. Registerkontroll inhämtas årligen från Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, socialnämnd och Försäkringskassan.

Stiftelsen Bergslagsgårdar har drygt 40 familjehem för vuxna. För att ge familjehemmen ett bra och nära stöd har vi aldrig mer än 15 mil från kontoren i Örebro, Karlstad och Västerås till familjehemmen.

En familjevårdskonsulent besöker och handleder familjehemmen minst varannan vecka. Familjehemmen får fortlöpande utbildning. Vår introduktionsutbildning är obligatorisk. Ersättningen består av ett arvode och en skattefri omkostnadsersättning enligt SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) rekommendationer.

Jourhem/akutplaceringar

Stiftelsen Bergslagsgårdar har flera kontrakterade jourhem som enbart arbetar med akut- och jourplaceringar.

Jourtelefon

Våra familjehem/jourhem har tillgång till jourhavande familjevårdskonsulent dygnet runt, året runt.

Kontaktperson/utslussning

Vuxenenheten kan även erbjuda kontaktpersoner. I utslussningsfasen är det vanligt att familjen fungerar som kontaktperson och att den placerade har växelvis boende.

Familjevårdskonsulenter

Inom Vuxenenheten arbetar sju familjevårdskonsulenter på kontoren i Örebro, Karlstad och Västerås.

Familjevårdskonsulenterna är socionomer alternativt beteendevetare med lång erfarenhet av socialt arbete och alla har utbildning i återfallsprevention. Familjevårdskonsulenterna har erfarenheter och vidareutbildningar från andra områden inom socialt arbete med ungdomar och vuxna. Samtliga har gått kriminalvårdens grundutbildning för Idap- Ros.

Vilka placeras i våra familjer?

Stiftelsen Bergslagsgårdar tar emot ungdomar och vuxna från hela landet för placering i familjehem.

Målgruppens problematik:

  • Psykosocial problematik
  • Kriminalitet
  • Missbruksproblematik
  • Neuropsykiatrisk problematik/diagnoser
  • Funktionshinder

Tilläggstjänst

Vi kan genomföra allmänpsykologiska och neuropsykiatriska utredningar och vid behov bedömningar av psykiskt tillstånd. Vi har tillgång till psykolog, psykoterapeut och psykiatriker.