Familjehem för ungdomar och vuxna från 18 år

Familjehem för vuxna i Örebro, Västerås & Karlstad

Genom god kvalité på vår handledning, bra matchning före placering och stöd dygnet runt ger vi familjehemmen goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Många familjer har lång erfarenhet av personer med psykosociala problem såsom missbruk, kriminalitet och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. Några familjer har god kulturkompetens, några är inriktade på skyddsplaceringar eller förälder och barnplaceringar. Ett antal familjehem har utbildats i missbruksfrågor och har kunskap i Återfallsprevention. I de flesta familjer som tar emot vuxna är en i familjen hemma på heltid.

För att försäkra oss om familjehemmens kapacitet och förmåga är vi noggranna i vårt utredningsarbete. Allt för att skapa trygga och bra förhållanden för den placerade. Samtliga familjehem är utredda genom hembesök, inledningsvis används BRA-fam, djupintervju, referenstagning och registerkontroll. Registerkontroll inhämtas årligen från Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, socialnämnd, Försäkringskassan och Trafikverket.

Vi har 40 st. familjehem för vuxna

Stiftelsen Bergslagsgårdar har drygt 40 familjehem för vuxna. Familjehemmen har god tillgänglighet till verksamheten genom att vi inte har mer än 15 mil från kontoren i Örebro, Karlstad och Västerås till familjehemmen. På så sätt erbjuder vi familjerna ett nära stöd på plats.

En familjevårdskonsulent besöker och handleder familjehemmen minst varannan vecka, initialt varje vecka. Familjehemmen får fortlöpande utbildning genom att vi erbjuder 3 -4 föreläsningstillfällen per år. Vår introduktionsutbildning är obligatorisk. Ersättningen består av ett arvode och en skattefri omkostnadsersättning. Våra arvoden är något högre än de som SKL rekommenderar.

Jourhem/akutplaceringar

Stiftelsen Bergslagsgårdar har flera kontrakterade jourhem som enbart arbetar med akut- och jourplaceringar.

Jourtelefon

Våra familjehem/jourhem har tillgång till jourhavande familjevårdskonsulent dygnet runt, året runt.

Familjevårdskonsulenter

Inom Vuxenenheten arbetar fem familjevårdskonsulenter fördelat på kontoren i Örebro, Karlstad och Västerås.

Familjevårdskonsulenterna är socionomer alternativt beteendevetare med lång erfarenhet av socialt arbete och alla har utbildning i Återfallsprevention, MI, traumamedveten omsorg samt trauma och missbruksbehandling. Familjevårdskonsulenterna har erfarenheter och vidareutbildningar från andra områden inom socialt arbete med ungdomar och vuxna.

Vilka placeras i våra familjer?

Stiftelsen Bergslagsgårdar tar emot vuxna från hela landet för placering i familjehem.

Målgruppens problematik:

  • Psykosocial problematik
  • Kriminalitet
  • Missbruksproblematik
  • Neuropsykiatrisk problematik/diagnoser
  • Funktionshinder

Familjehem Vuxna

Stiftelsen Bergslagsgårdars familjehem för vuxna är erfarna, kunniga och engagerade. De erbjuds och får utbildningar flera gånger per år, ibland med utgångspunkt från lokalkontoren i Karlstad, Västerås och Örebro.

Familjehemmen för vuxna finns både på landsbygden, i mindre orter och i större städer. Familjevårdskonsulenterna i Karlstad, Västerås och Örebro har aldrig längre än 15 mil till våra familjehem för vuxna. Så vi kan snabbt vara på plats för att stödja familjehemmet när det behövs.

Familjehem för vuxna får

Handledning var 14:e dag
Stöd efter behov
Utbildning 3–4 gånger per år
Konsulent i beredskap dygnet runt, året om

Har du frågor om Stiftelsen Bergslagsgårdar Familjehem Vuxna?
Se gärna då vår sida för Vanliga Frågor och svar och delen för Vuxna.

Tilläggstjänst

Genom lokala samarbeten vid våra lokalkontor har vi  tillgång till psykolog och alkohol- och drogterapeut.