Jourhem/akuta placeringar

Vi har kontrakterade jourfamiljer som tar emot barn, unga eller vuxna. De är specialiserade och tar emot placeringar i något av de tre åldersintervallen. Vi har flera familjer som har lång gedigen erfarenhet av detta.

Stiftelsen Bergslagsgårdars jourhem/ familjehem är specialiserade på att ta emot personer som är i kris och som snabbt behöver placeras.

Ring 019 – 17 05 90 vid behov av jourplats.