Jourhem/akuta placeringar

Ett jourhem att lita på i Västerås, Karlstad & Örebro

Stiftelsen Bergslagsgårdar har ett antal kontrakterade jourhem som tar emot barn, ungdomar och vuxna. De står alltid beredda att ta emot akuta placeringar. Vi har jourhem i Örebro, Västerås och Karlstad. Vi har även jourfamiljer ute på landet, där gäller samma principer som för våra familjehem dvs att de inte ligger längre än 15 mil från våra tre kontor.

Jourhem med erfarenhet och kompetens i krisbemötande

Jourhemmen i Örebro, Västerås och Karlstad är erfarna och kompetenta i att ta emot och bemöta människor som är i kris. Jourhemmen har tagit del av utbildningar i bla lågaffektivt bemötande, TMO, neuropsykiatriska diagnoser och återfallsprevention. De som tar emot åldersgruppen 0 – 18 år har gått eller planeras att gå ”Ett hem att växa i”. Jourfamiljer som tar emot den äldre målgruppen har gått en riktad utbildning, framtagen av Stiftelsen Bergslagsgårdar, för familjer som tar emot vuxna.

Noggrant matchningsarbete för genomtänkta jourplaceringar

Matchningsarbetet är viktigt även när det gäller jourplaceringar. Det innebär att vi använder den information vi får från socialtjänsten, vår erfarenhet om jourhemmet och vår kunskap om annan pågående placering i hemmet innan vi ger definitivt besked till socialtjänsten. Denna process sker skyndsamt och/eller efter socialtjänstens önskan. Vi är aktiva i flera städer, inklusive Örebro, Västerås och Karlstad, och strävar alltid efter att skapa passande matchningar för att ge bästa möjliga stöd.

Under placeringstiden handleds jourhemmet minst var 14:e dag. Vid jourplaceringar blir det oftast mer intensivt genom dagliga kontakter mellan jourhem och familjevårdskonsulent den första tiden. Jourhemmen har tillgång till vår beredskap som finns att tillgå dygnet runt, årets alla dagar.