Du som är våldsutsatt kan vända dig till:

Polismyndigheten på 114 14, du kan också besöka en polisstation. Vid pågående brott eller om polisen snabbt behöver komma till platsen ringer du 112. Du kan läsa mer här

Socialtjänsten: Alla kommuner har information om kontaktuppgifter till socialtjänst, socialjour, lokala jourer och andra organisationer på kommunens hemsida. Det är socialtjänsten som kan fatta beslut om placering i skyddat boende.

Kvinnofridslinjen: Du som är utsatt för våld kan ringa dygnet runt. Även som anhörig, vän, kollega eller chef till någon som utsatt är du välkommen att ringa. Det är gratis och telefonsamtalet syns inte på telefonräkningen. Telefon: 020-505050. Telefonen är öppen dygnet runt.

Jämtställdhetsmyndigheten: Här finns mycket information om vad du som våldsutsatt kan göra: Läs mer