Jourhem i Västerås- eller Örebroområdet för kontraktering

  Vi söker erfaret familjehem/jourhem i både Västerås- och Örebroområdet som vill ingå en kontraktering med Stiftelsen Bergslagsgårdar. Ett kontrakterat jourhem tar emot barn och ungdomar och ska vara beredda att ta emot placeringar dygnet runt. En vuxen behöver vara hemma på heltid och ersättning utgår även när ingen är placerad i hemmet. Finns det… Läs mer »

Mejeriet – barnfri avdelning och utsluss

Vi fortsätter förbättringarna av vårt skyddade boende Mejeriet. Nu erbjuder vi 7 platser för kvinnor med medföljande barn och 4 platser för kvinnor som placeras själva. Vi har uppmärksammat att kvinnor utan barn upplever det som jobbigt och störande att bo i en verksamhet som i perioder har många barn boende. Vårt stora och fina… Läs mer »