Stiftelsen Bergslagsgårdars uppdrag är sedan 1986 att erbjuda konsulentstödd familjehemsvård för barn, unga och vuxna.

Organisation

Stiftelsen Bergslagsgårdar är en allmännyttig vårdstiftelse, politiskt och religiöst obunden, som drivs utan vinstsyfte.

En stiftelse har ingen ägare. Örebro läns kommuner, Örebro läns landsting, Kriminalvården samt frivilliga organisationer i Örebro län finns med bland stiftelsens grundare och är representerad i stiftelsens styrelse.

Verksamheten omfattar konsulentstödd familjehemsvård för barn, ungdom och vuxna.

Verksamhetsidé

Stiftelsen Bergslagsgårdars verksamhetsidé innebär att våra klienter och kunder ska möta en professionell organisation vars arbete bygger på ständig kunskapsutveckling, teoretiska utgångspunkter och beprövad färdighet.

Vi ska vara lyhörda och flexibla för våra kunders önskemål, ge ett gott bemötande och ha hög tillgänglighet.

Vi ska skapa en noggrann planering för personal- och kompetensförsörjning, metodutveckling samt en ständig utvärderingsprocess med vedertagna instrument.

Mötet och samarbetet med Stiftelsen Bergslagsgårdar ska präglas av ett ansvarstagande byggt på en genuin förmåga att förstå människors behov av stöd, behandling och människans utvecklingsmöjligheter samt att behärska konsten att utföra och tillvarata detta i realiteten.

Hela vår organisation ska ha ett jämställdhets– och mångfaldsperspektiv och ständigt verka för jämställdhet mellan könen och värdesätta tillgången på mångfald.

Styrelse

I Stiftelsen Bergslagsgårdars styrelsen sitter representanter från:

  • Region Örebro län
  • Näringslivsrepresentant
  • Verdandi
  • Hela Människan

Styrelsens arbete bereds i arbetsutskottet.

Verksamhetschef är föredragande i styrelsen.
Jim Holmblad, Verksamhetschef
Telefon: 0705-08 75 00 eller j.holmblad@bergslagsgardar.se

Styrelsens arbetsutskott består av:

Carina Dahl, Region Örebro län,  ordförande
Telefon: 070-347 88 53 eller ninnidahl@gmail.com

Annica Zetterholm, Region Örebro län,  vice ordförande
Telefon: 0703-21 83 53 eller annica.zetterholm@centerpartiet.se

Ann-Marie Whulfstrand,  Verdandi

Övriga ledamöter och ersättare

Ordinarie:

Carina Dahl – Region Örebro län
Elisabeth Sundström – Region Örebro län
Gunnel kask – Region Örebro län
Mona Johansson – DKSN-RIA

Ersättare:

Fisun Yavas – Regionförbundet
Johan Åqvist – Regionförbundet
Henric Elgstrand  – Regionförbundet
Göran Andersson – Regionförbundet
Ann-Kristin Spåls – Regionförbundet
Börje Hellmark – DKSN-RIA
Carl-Gustav Thunström – Verdandi