Familjehem med skyddsboende

Våra familjehem, specialiserade och utbildade för skyddsplaceringar, tar emot kvinnor med eller utan barn, män med eller utan barn och barn/ungdomar i behov av skydd.

Vi har ett antal familjehem som är specialiserade på målgruppen som är i behov av skyddat boende. De har mångårig erfarenhet och kunskap om problematiken och tar emot kvinnor med eller utan barn, män med eller utan barn och barn/ungdomar i behov av skydd.

Familjehemmen har olika grader av skyddsnivåer allt från kameraövervakade bredvidboende med larm till familjehem där det geografiska läget ger skydd nog enligt genomförd riskbedömning. För vuxna och familjer sker placeringar oftast i bredvidboende. För barn och ungdomar inne hos familjerna. Vid behov utrustas de vuxna med bärbart GPS-larm.

Familjehemmen får handledning av våra konsulenter var 14:e dag och de har tillgång till jourhavande konsulent dygnet runt.

Säkerhetsplanering görs individuellt med varje boende. De boende får stöd i att sköta och ta ansvar för sitt inre skydd och sin egen säkerhet.

Vi har goda kontakter med skolor i närområdet kring våra familjehem. I de fallen skolgång/barnomsorg är aktuellt ordnas det skyndsamt. Den boende får aktivt stöd i att finna sysselsättning under placeringstiden. Vissa familjehem erbjuder sysselsättning genom egen verksamhet.

Vi stödjer och följer med den boende till rättegångar, förhör och andra myndighetskontakter.

Vi kan erbjuda olika former av samtalsstöd utifrån behov ex. Kriminalitet som livsstil och Återfallsprevention. Project Support erbjuds föräldrar vars barn bevittnat våld. Vid missbruksproblematik tas narkotikaanalyser samt utandningsprov för alkohol.

Vi arbetar aktivt med etablering på ny ort genom eget kontrakt. Genom vårt samarbete med Mörbygård Boende & Behandling har vi goda möjligheter tillgodose detta.

Tack vare att vi erbjuder olika former av skyddsplaceringar kan vi snabbt omplacera om boendet röjs ex. genom annat familjehem, en lägenhet eller placering på skyddsboendet Mejeriet.