Våra familjehem specialiserade för skyddsplaceringar

Våra familjehem, specialiserade och utbildade för skyddsplaceringar, tar emot kvinnor med eller utan barn, män med eller utan barn, hela familjer och barn/ungdomar i behov av skydd.

Vi har ett antal familjehem som är specialiserade på målgruppen som är i behov av skyddat boende. Dessa familjehem finns i olika orter i Mellansverige. De har mångårig erfarenhet och kunskap om problematiken och tar emot kvinnor med eller utan barn, män med eller utan barn och barn/ungdomar i behov av skydd.

Skyddade boenden olika grad av skalskydd

Familjehemmen har olika grader av skyddsnivåer, allt från kameraövervakade bredvidboende med larm till familjehem där det geografiska läget ger tillräckligt skydd enligt genomförd riskbedömning. För vuxna och familjer sker placeringar oftast i bredvidboende. För barn och ungdomar sker placeringarna inne hos familjerna. Vid behov utrustas de vuxna med bärbart GPS-larm.

Familjehemmen får handledning av våra konsulenter var 14:e dag och de har tillgång till jourhavande konsulent dygnet runt. Säkerhetsplanering görs individuellt med varje boende. De boende får stöd i att sköta och ta ansvar för sitt inre skydd och sin egen säkerhet.

Boendelösningar för normalt & tryggt liv

Vi har etablerat goda kontakter med skolor i närområdet kring våra familjehem. I de fall där skolgång eller barnomsorg är aktuellt ordnas detta skyndsamt. Den boende får aktivt stöd i att finna sysselsättning under placeringstiden, och vissa familjehem erbjuder även sysselsättning genom sin egen verksamhet.

Vi stödjer och följer med den boende till rättegångar, förhör och andra myndighetskontakter..

Utöver det kan vi erbjuda olika former av samtalsstöd utifrån individuella behov, såsom stödsamtal för att bryta kriminella tankemönster och återfallsprevention. Föräldrar vars barn har bevittnat våld erbjuds Project Support. Vid missbruksproblematik genomförs narkotikaanalyser samt utandningsprov för alkohol.

Vi arbetar aktivt med etablering på ny ort genom eget kontrakt. Genom vårt samarbete med Mörbygård Boende & Behandling har vi goda möjligheter att tillgodose detta.

Tack vare att vi erbjuder olika former av skyddsplaceringar kan vi snabbt omplacera om boendet avslöjas, exempelvis genom att använda ett annat familjehem, en lägenhet eller genom placering på skyddsboendet Mejeriet.