Nyheter Mejeriet

Vid årsskiftet tar Stiftelsen Bergslagsgårdar över driften av Mejeriet. Först och främst vill vi tacka Örebro Folkhögskola för det fina samarbetet under de fyra år som Mejeriet funnits. Efter årsskiftet hälsar vi förskollärare Anne välkommen till oss och några veckor senare Emma som ny kurator. Anne kommer att ta ansvar för barnverksamheten. Emma har erfarenhet… Läs mer »

Intervjuer med socialsekreterare SSIL

Nu har årets uppföljning/utvärdering av vårt arbete med familjehemsvård kommit från SSIL. Jag är väldigt stolt över att presentera det sammanfattande resultatet som visar vilket fantastiskt arbete våra familjehem och familjevårdskonsulenter utfört 2020. SSIL resultat 2020